Köpvillkor

 • Allmänt
  Primasnus.se ägs och drivs av Tallhem Trading AB (org.nr 559241-8767).  Vi reserverar oss för att produktinformation och produktbilder inte alltid exakt återger produkternas verkliga utseende.
 • Beställning
  Alla beställningar sker via vår webshop. Beställaren måste vara minst 18 år för att få köpet genomfört. Beställning som utföres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles. Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning vid misstanke om missbruk/bedrägeri.
 • Priser
  Alla priser är angivna i SEK (svenska kronor). Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella prisfel, kunden kommer i sådana fall informeras om denna ändring, samt möjlighet att avbryta köpet.
 • Betalningsalternativ
  Vi samarbetar med Payson och tillämpar deras Checkout betallösning. Denna innebär att du själv får välja hur du vill betala för din order. Faktura, delbetalning, direktbank, betalkort m.m. Vi erbjuder även möjlighet att betala din order via Swish.
 • Leveranstider
  Normal leveranstid är 2 till 4 vardagar från den dag då beställningen skapades. Om en artikel ej finns tillgänglig på lager så meddelas Du om detta. Vi reserverar oss för slutförsäljning samt för de eventuella prisfel som kan uppstå om någon av våra leverantörer har registrerat en fel priskod eller ett felaktigt pris. Utifall att en vara skulle vara slutsåld meddelas Du om detta och om uppskattad leveranstid. Du har vid dessa fall alltid möjlighet att upphäva köpet. Kontakta i så fall kundtjänst.
 • Frakt
  Alla leveranser sker med av oss vald speditör, vanligtvis DHL. Leveranssätt presenteras innan slutförande av beställning och debiteras enligt speditörens gällande prislista. Det är köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt. Det är också köparens ansvar att tillse att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe innan sista avhämtningsdatum.
  Fraktfritt vid beställning över 500 kr inkl. moms.
  • Hitta ditt närmaste DHL-ombud
 • Ej utlösta paket
  Vid ej utlösta försändelser tas en hanteringasavgift på 150kr ut för att täcka frakter och hantering.
  Beloppet dras av vid återbetalning/kreditering.
 • Transport
  Om varan skadas eller kommer bort under transporten är vi som leverantör betalningsansvarig. Du måste dock meddela vår kundtjänst inom 14 dagar. Om varan skadas eller kommer bort vid återsändande, är kunden betalningsansvarig.
 • Förändring av order
  Du har givetvis fram tills dess att ordern färdigställts rätt att förändra din order utan kostnad, annat än prisskillnad på vara. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.
 • Avbeställning
  Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern färdigställts. Med färdigställande menas att varan/varorna är packade samt att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern färdigställts är ej möjlig. Du som kund är då skyldig att mottaga försändelsen. En avbeställning är ej giltig förrän en bekräftelse av detta har mottagits från oss.(Gäller inte speciellt tillverkade varor (graverade/etsade snusdosor) som t.ex. produkter med tydlig personlig prägel enligt kap:2; 11§ av distans & hemköplagen. ) Vi följer Konsumentverkets rekommendationer.
 • Ångerrätt
  Som privatperson har Du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. (Gäller inte speciellt tillverkade varor (graverade/etsade snusdosor) som t.ex. produkter med tydlig personlig prägel enligt kap:2; 11§ av distans & hemköplagen. ) För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar Du oss så kan vi se om Du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppge de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. Vid återköp äldre än 2 månader reduceras varuvärdet med 20% för att täcka hantering av returen.
 • Reklamationer
  Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Skulle Du få en defekt eller fellevererad vara ska Du kontakta kundtjänst så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar. Kundtjänst tar emot Din felanmälan och sänder Dig en returblankett tillsammans med en returetikett. Skicka tillbaka varan i det skick som den mottogs åtföljd av returblanketten ifylld, så får Du varan utbytt. Den fellevererade varan skall vara i oanvänt och oskadat skick i originalförpackning.

  OBS! Innan Du returnerar defekt/fellevererad vara måste Du kontakta kundtjänst för att få reklamationen godkänd. Försändelser som anländer vårt lager utan godkänt returnummer kommer EJ att hanteras.
 • Returer
  Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finns tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.
 • Information
  Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.
 • Tvist
  Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.
 • Force Majeure
  I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.